ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓ...

In this category you find and share interesting job opportunities.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓ...

Postby DespinaChalvatzi » Wed May 28, 2014 1:20 pm

Despoina Chalvatzi
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Ε-1807).
(1) Θέση στη θεματική περιοχή της «Τεχνολογίας Λογισμικού (software engineering)».
(1) Θέση στη θεματική περιοχή του «Σχεδιασμού και Χρονοπρογραμματισμού Ενεργειών και Πόρων για Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων».
(1) Θέση στη θεματική περιοχή των «Τεχνολογιών ασύρματης διασύνδεσης δικτύων αισθητήρων».
(1) Θέση  στη θεματική περιοχή της «Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet του Μέλλοντος» (Identity Management for the Future Internet).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: [url]nadines@iit.demokritos.gr[/url]
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 03-06-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση http://www.demokritos.gr
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος & ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
DespinaChalvatzi
 
Posts: 5
Joined: Tue Feb 04, 2014 11:35 am

Re: ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟ

Postby tiasonidis » Wed May 28, 2014 1:47 pm

8-)
DespinaChalvatzi wrote:
Despoina Chalvatzi
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΥΦΥΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» (Ε-1807).
(1) Θέση στη θεματική περιοχή της «Τεχνολογίας Λογισμικού (software engineering)».
(1) Θέση στη θεματική περιοχή του «Σχεδιασμού και Χρονοπρογραμματισμού Ενεργειών και Πόρων για Ευφυή Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων».
(1) Θέση στη θεματική περιοχή των «Τεχνολογιών ασύρματης διασύνδεσης δικτύων αισθητήρων».
(1) Θέση  στη θεματική περιοχή της «Διαχείριση Ταυτότητας για το Internet του Μέλλοντος» (Identity Management for the Future Internet).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Κωνσταντίνα Σιμάτου, στο τηλέφωνο 210-6503148 και στο e-mail: [url]nadines@iit.demokritos.gr[/url]
Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 03-06-2014 στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή).
Η παρούσα εκδήλωση ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», στη διεύθυνση http://www.demokritos.gr
Προσοχή: Σε κάθε αίτηση πρέπει να αναγράφεται το Ινστιτούτο, ο τίτλος & ο κωδικός έργου, ο αρμόδιος για πληροφορίες και ο αριθμός πρωτοκόλλου της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
tiasonidis
 
Posts: 1
Joined: Wed May 28, 2014 1:43 pm


Return to Job Opportunities

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron